(26-7-2017) Thị trường cà phê: Sâu đục thân phá cây cà phê Brazil

Nông dân nhiều vùng cà phê Brazil đang sầu khổ vì sâu đục thân phá hoại cây cà phê và than rằng giảm sản lượng, đặc biệt thiếu hàng chất lượng tốt, kích cỡ sàn không đạt…Họ cho rằng do mưa trái mùa trong 2 tháng mới đây làm sâu đục thân sinh sôi.

Nhận định chung trên thị trường cho rằng dù cho đó là sự thực, ảnh hưởng sẽ không lớn trên giá thị trường vì Brazil thường cung ứng cà phê arabica chế biến khô, cấp thấp hơn cà phê chế biến ướt từ các nước khác như Colombia, Honduras…

Vả lại, Brazil là nước tiêu thụ cà phê lớn, hàng năm chừng 21 triệu bao. Nên bao nhiêu cà phê cấp thấp được sử dụng nội địa và chế biến hòa tan, không ảnh hưởng lắm đến chất lượng cà phê xuất khẩu.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 35