(25-7-2017) Thị trường cà phê: Bình luận nhanh trước mở cửa

Trên sàn arabica, áp lực bán ra ngay đầu phiên làm giá sàn này nhanh chóng chia tay khu vực 136 cts/lb. Đóng cửa 132.55 so với mức thấp nhất trong phiên 132.40 gây nghi ngờ còn rớt nữa. Nếu như phiên hôm nay mất 131, một đợt bán thanh lý có thể xảy ra để về 126 cts/lb.

Sàn London lại quay nhanh về khu vực 2100, là nơi cư trú mức bình quân động 200 ngày. Mất mốc 2100, giá về thử 2064 nhưng khả năng đến khu vực này chắc sẽ dội lên như hai lần gần đây. Mức 2064 và 2177 là các nút chắn cho khuynh hướng lớn xuống và lên vẫn còn giá trị.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 40