(05-10-2017) Thị trường cà phê: Ước đoán sản lượng cà phê Ấn độ và Colombia

Dù trước đây có nhiều bản tin cho rằng do thời tiết khắc nghiệt, Ấn độ mất mùa cà phê. Tuy nhiên, Cục cà phê Ấn độ mới đây ước đoán rằng sản lượng cà phê của họ niên vụ 2017/18 tăng 12,3% hay chừng 5,84 triệu bao, trong đó ước robusta tăng 14% và arabica tăng 8,5%, tỷ lệ giữa robusta là 70,6 và arabica 29,4%.

Người trên thị trường nhìn vào khối lượng hàng xô đưa vào chế biến và lượng xuất khẩu niên vụ 2016/17 của Colombia, họ tin rằng niên vụ 2017/18 của nước này chí ít 15 triệu bao.

QUAN DI SƠN

Xem thêm

(24-8-2017) Thị trường cà phê: Ấn độ báo mất mùa cà phê

Năm tới xuất khẩu cà phê Colombia liệu cao nhất trong vòng 25 năm?

Hits: 66