(05-10-2017) Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê arabica

Diễn biến giá ngày giao dịch hôm qua 5-10-2017:

London:             

2015-6 (2029-2005)                                   1977-5 (1990-1974)

New York:                   

125.15-0.30 (126.40-124.40)                     128.70-0.30 (129.85-127.90)

Khi robusta London nhong nhong muốn tăng thì New York lờ đờ “giữa hai dòng nước”. Dự kiến mở cửa London chiều 5-10 có thể tăng nhẹ.

 

NEW YORK:

Đấy là ngày thứ 6 liên tiếp có giá giảm. Vẫn cứ quay lòng vòng khu vực 125/126. Có người bi quan nói giá New York có thể về 120, nhưng đến nay vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì rõ ràng.

KHUYNH HƯỚNG: tiêu cực/tích lũy thấy rõ. Mua bán khó đoán.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Xem thêm:

(4-10-2017)  Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê robusta

(4-10-2017)  Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê arabica

(1-10-2017) Thị trường cà phê trong nước: Tuần đầu tiên của niên vụ, giá nội địa có khá hơn?

Hits: 86