(5-10-2017) Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê robusta

Diễn biến giá ngày giao dịch hôm qua 5-10-2017:

London:             

2015-6 (2029-2005)                                   1977-5 (1990-1974)

New York:                   

125.15-0.30 (126.40-124.40)                     128.70-0.30 (129.85-127.90)

Khi robusta London nhong nhong muốn tăng thì New York lờ đờ “giữa hai dòng nước”. Dự kiến mở cửa London chiều 5-10 có thể tăng nhẹ.

LONDON

Cứ mỗi lần muốn nhong nhong tăng thì gặp phải lực bán mạnh sắp sẵn trên sàn từ các quỹ đầu cơ và các nước sản xuất. Giảm 5$ tháng 1-2018 chưa là gì. London đang nhìn giò cẳng của New York để chờ dịp phóng chăng? Dù sao, mức cản khu vực 2000-2020 quá lớn trên tháng 11-2017.

London đừng về dưới 2000 vì dễ bị kích xuống thêm một bước nữa nhất lại là khi New York yếu.

 

NGUYỄN QUANG BÌNH

Xem thêm:

(4-10-2017)  Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê robusta

(05-10-2017) Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê arabica

Hits: 31