(11-10-2017) Thị trường cà phê: Xuất khẩu cà phê Ấn độ 2016/17 tăng

Xuất khẩu cà phê Ấn độ niên vụ 2016/17 tăng 9,36% so với 2015/16 đạt 5.743.550 bao, trong số đó gồm cả cà phê nhập khẩu tái xuất, giá trị tăng 7,31% so với niên vụ cũ.

Cục cà phê Ấn độ cũng tiên đoán cung ứng cà phê 2017/18 sẽ tăng 12,3% .

Như vậy Ấn độ trở thành thành viên trong nhóm có sản lượng cà phê 2017/18 tăng theo tin đồn của thị trường gồm Việt Nam, Colombia và Trung Mỹ.

PHẠM KỲ ANH

Xem thêm:

(05-10-2017) Thị trường cà phê: Ước đoán sản lượng cà phê Ấn độ và Colombia

(24-8-2017) Thị trường cà phê: Ấn độ báo mất mùa cà phê

Hits: 36

quang cao