(11-10-2017) Thị trường cà phê: Giá tăng nhờ lực bên ngoài

Diễn biến giá ngày giao dịch hôm qua 10-10-2017:

London:             

2007+4 (2017-1997)                               1981+7 (1986-1968)

New York:                  

131.00+0.05 (132.70-130.05)                134.70+0.10 (136.25-133.75)

Chỉ số giá USD giảm mạnh ảnh hưởng lớn thị trường hàng hóa. Giá hai sàn kỳ hạn vì thế có lợi điểm khi chỉ số USD giảm 0,5% trong rỗ tiền tệ, giá kỳ hạn hàng hóa trong đó có cà phê cũng tăng theo qui tắc này. Chỉ số rỗ giá hàng hóa CRB cuối phiên cũng tăng 1,2% giúp giá arabica rất nhiều.

Hai sàn cà phê hôm qua trong giao dịch cũng chơi trò hoán chuyển vốn cho nhau là chủ yếu, mua bên này bán bên kia và ngược lại.

Cấu trúc vắt giá London ở mức 41$ giữa 2007 với 1966$.

Tuy tăng, bức tranh kỹ thuật hai sàn vẫn chưa đổi mấy. London vẫn trong thế yếu và New York tuy tích cực nhưng đang khựng dần trong phiên hôm qua.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Xem thêm:

(10-10-2017) Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê robusta

(10-10-2017) Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê arabica

Hits: 96

quang cao