(10-10-2017) Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê robusta

Diễn biến giá ngày giao dịch hôm qua 9-10-2017:

London:             

2003-12 (2029-1997)                              1974-15 (1999-1968)

New York:                  

130.95+0.95 (131.90-129.80)                134.60+1.00 (135.40-133.40)

Đứng trên cân đối giá mà nói, giá kỳ hạn robusta vẫn mắc hơn arabica nên không kéo được khách hàng mua. Giá arabica trên thị trường hàng thực lẫn hàng giấy cạnh tranh hơn. Người ta quay mua hàng arabica nên NY tăng.

LONDON

Người bình thường cò thể thấy dù London có bao nỗ lực để tăng, cuối cùng bất thành. Điều này cho thấy London còn tiếp tục theo chiều hướng yếu. Giá tháng 1-2018 bây giờ đang 1974 thì chỉ cần một bước nữa là về 1950. Đường trượt của nó là 1920/1915 sao không nghĩ tới? Chỉ có một yếu tố cứu nguy và thị trường có thể quay ngược nhờ cấu trúc vắt giá.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Xem thêm:

(10-10-2017) Thị trường cà phê: Giao dịch hoán chuyển vốn rất rõ

(10-10-2017) Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê arabica

Hits: 75