(10-10-2017) Thị trường cà phê: Giao dịch hoán chuyển vốn rất rõ

Diễn biến giá ngày giao dịch hôm qua 9-10-2017:

London:             

2003-12 (2029-1997)                                 1974-15 (1999-1968)

New York:                   

130.95+0.95 (131.90-129.80)                    134.60+1.00 (135.40-133.40)

Những bình luận hàng ngày sẽ nhanh chóng cho rằng do lo sợ khô hạn tại các vùng cà phê Brazil, giá kỳ hạn New York tăng.

London giảm 15$ chốt 1974 với cấu trúc vắt +36$. New York tăng 0.95 chốt 130.95 cts/lb.

Nhưng nếu nhìn thật kỹ thì các giao dịch trên hai sàn có chủ đích rõ “mua New York bán London”. Vì sao? Đồng nội tệ Brazil BRL mất giá so với USD đến 0,6% nhưng giá arabica vẫn tăng., đáng ra phải giảm do sức bán mạnh hơn.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Xem thêm:

(9-10-2017) Giá tăng tốc khi niên vụ mới 2017/18 bắt đầu

(8-10-2017) Thị trường cà phê: Vị thế kinh doanh của đầu cơ trên hai sàn kỳ hạn

Hits: 102