(10-10-2017) Thị trường cà phê nội địa: thử đoán tuần này

Tổ chức Cà phê thế giới (ICO) cho biết xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 08/17 giảm 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 9,87 triệu bao. Tuy nhiên, xuất khẩu lũy kế 11 tháng đầu niên vụ trước vẫn tăng 5,8% so với niên vụ 2015/16 đạt 113.28 triệu bao. Lượng tăng chủ yếu nhờ arabica.

Xuất khẩu cả niên vụ 2015/16 của thế giới đạt 115,74 triệu bao trong đó gồm 71,93 triệu bao arabica và 43,81 triệu bao robusta.

Như vậy, bất kỳ con số xuất khẩu nào cho tháng cuối cùng của niên vụ 2016/17 chắc chắn cũng cao hơn năm trước. Phải thấy trước đấy là yếu tố tiêu cực về phía cung-cầu.

Riêng về giá cà phê nội địa, giá cà phê xuất khẩu tuần đầu ở quanh mức 44-44,5 triệu đồng/tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước từ 1-1,5 triệu đồng/tấn.

Trong tuần này, nếu giá kỳ hạn đi theo hướng tích lũy trong khu vực 2015-2040 Usd/tấn, giá cà phê nội địa chắc cũng chỉ bằng tuần trước nếu như không có đột biến trên các sàn kỳ hạn.

Tuy nhiên, đang có thông tin cho rằng hiện tượng La Nina sẽ quay lại. Tâm lý thị trường cũng sẽ biến đổi theo hiện tượng thời tiết này, mưa nhiều tại các vùng cà phê Đông Nam Á nhưng khô hạn tại Nam Mỹ.

Nếu nhờ cơ hội này mà tâm lý thị trường thay đổi, giá New York tăng, hy vọng London sẽ có cớ vững và khả năng người mua trả giá robusta cao hơn như 45 triệu đồng/tấn là có thể.

Hits: 20

quang cao