(9-10-2017) Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn robusta

Diễn biến giá ngày giao dịch hôm trước 6-10-2017:

London:             

2015+15 (2020-2000)                                1989+22 (1993-1968)

New York:                   

130.00+2.80 (130.70-127.40)                    133.60 (134.20-131.00)

Trao đổi giữa người mua người bán trong buổi Dạ tiệc Cà phê ờ Geneva đã tạo nên đòn bẫy cho giá tăng vào thứ Sáu tuần qua. Vị thế kinh doanh của các quỹ đầu cơ trong bản quyết toán đến ngày 3-10 cho thấy họ đã bán nhiều nên cuối tuần phải mua lại. Vậy thì kỹ thuật đóng vai trò gì hiện nay?

Về kỹ thuật, sàn robusta chốt cuối tuần mức 2015 Usd/tấn là tích cực dù chưa vượt khỏi các mức bình quân động (BQĐ) 5 và 20 ngày. Hướng tăng vẫn còn nhưng sẽ gặp lực cản lớn tại 2040 Usd như tuần trước đây. Bao lâu vượt khỏi 2040, London lại phải chạm một loạt lực cản phía trên cao, đặc biệt ở khu vực 2080. Về hướng xuống, khả năng quay xuống dưới khu vực 1940 là khó nhưng nếu mất mốc tâm lý quan trọng 2000 Usd/tấn, sàn robusta sẽ về nằm vùng yếu nhưng trên 1940 (xem hình trên).

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 41