(9-10-2017) Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn arabica

Diễn biến giá ngày giao dịch hôm trước 6-10-2017:

London:             

2015+15 (2020-2000)                                1989+22 (1993-1968)

New York:                   

130.00+2.80 (130.70-127.40)                    133.60 (134.20-131.00)

Trao đổi giữa người mua người bán trong buổi Dạ tiệc Cà phê ờ Geneva đã tạo nên đòn bẫy cho giá tăng vào thứ Sáu tuần qua. Vị thế kinh doanh của các quỹ đầu cơ trong bản quyết toán đến ngày 3-10 cho thấy họ đã bán nhiều nên cuối tuần phải mua lại. Vậy thì kỹ thuật đóng vai trò gì hiện nay?

NEW YORK

Đóng cửa mức 130 cts/lb là tích cực nhưng bức tranh kỹ thuật chỉ cải thiện đôi chút. Giá đóng cửa trên mức BQĐ 5 ngày là còn đà lên. Các mức 132.50 và 134.30 cần giải tỏa, song lưu ý đến mức 133.80 chính là mức chỉnh 50% của đỉnh 143.35 (18/9/17) và đáy 124.30 (5/10/17) là cực kỳ quan trọng. Qua khỏi mức ấy, giá có cơ hội bung lên 137.30 cts/lb (20/9/17).

Hits: 72