(10-10-2017) Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê arabica

Diễn biến giá ngày giao dịch hôm qua 9-10-2017:

London:             

2003-12 (2029-1997)                              1974-15 (1999-1968)

New York:                  

130.95+0.95 (131.90-129.80)                134.60+1.00 (135.40-133.40)

Đứng trên cân đối giá mà nói, giá kỳ hạn robusta vẫn mắc hơn arabica nên không kéo được khách hàng mua. Giá arabica trên thị trường hàng thực lẫn hàng giấy cạnh tranh hơn. Người ta quay mua hàng arabica nên NY tăng.

 

NEW YORK

Đang trong quá trình chỉnh tăng. Mức chỉnh Fibo 38,2% xem như đã hoàn thành tại mức 131.50, thực tế hôm qua lên 131.90 cts/lb. Khung dao động giữa đỉnh và đáy cho sóng từ 142.30-124.30 còn phải phấn đấu để đạt 50% và 61,8% khu vực 134 và 136.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Xem thêm:

(9-10-2017) Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn arabica

(10-10-2017) Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê robusta

Hits: 35