23/2/2019 Vị thế kinh doanh của các quỹ đầu cơ trên 2 sàn cà phê

nguyễn quang bình

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tính đến 5/2/19 ở vị thế dư bán với 55.235 lô so với 62.109 lô một tuần trước đó  (báo cáo bị chậm do chính quyền Mỹ đóng cửa tạm thời trước đây). Kỷ lục lượng dư bán trên sàn NY là 113.412 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London đến 19/3/19 cũng ở vị thế dư bán với 24.625 lô tăng 701 lô.

PKA

Hits: 106

quang cao