23/2/2019 Giá cà phê tăng nhẹ, áp lực bán giảm rồi chăng?

thitruongcaphe.net

London

1517+12 (1517-1493)     1539+6 (1541-1523)

New York 5/19

100+0.55 (100.35-99.40)

Giá cách biệt giữa sàn NY với LDN A với R là 30.21 vs 29.89 (+) DX/USD 96.51 (-)  BRLUSD 3.75 (-)

Trước ngày thông báo giao hàng đầu tiên của London cơ sở tháng 3/19, giao dịch mua bán mới không mạnh mà chủ yếu chuyển tháng và thanh lý bù trừ mang tính tài chính.

Trên sàn New York, cũng vừa mới qua ngày thông báo giao hàng đầu tiên, giảm sức ép bán nhưng giá còn rất lêu bêu’’.

Với cú tăng trên London khi đóng cửa, có thể áp lực chốt giá tháng 3/19 đã giảm. Giá có khả năng khựng lại không rớt sâu cho đến khi có đợt áp lực bán mới từ các quỹ đầu cơ.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 192