14/3/2019 Sàn Cà phê London giảm tiền ký quỹ

Sàn giao dịch cà phê Robusta London ICE EU quyết định giảm tiền ký quỹ ban đầu xuống 880$/lô từ 1.012$, có hiệu lực ngay từ hôm nay.

Thường khi giảm ký quỹ, giá kỳ hạn có khuynh hướng yếu, còn tăng thì theo chiều ngược lại.

NQB

Hits: 149

quang cao