(19-7-2017) Tồn kho cà phê tại Bắc Mỹ tăng

Báo cáo tồn kho cà phê tại Bắc Mỹ của Hiệp hội cà phê nhân (GCA) cho hay tồn kho cà phê trong vùng tiêu thụ truyền thống này tăng 2,5% trong tháng 6-2017.

Đến hết ngày 30-6-2017, lượng cà phê đếm được tại các kho cảng là 7.294.945 bao. Đấy là tháng thứ bảy liên tiếp vùng Bắc Mỹ có lượng tồn kho tăng và đấy cũng là con số lớn nhất tính từ 23 năm nay.

Trong khối lượng trên, không tính chừng 2 triệu bao đang trung chuyển trên đường hay nằm tại các cơ sở chế biến.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 161

quang cao