(17-8-2017) Thị trường cà phê: Tồn kho cà phê tại Bắc Mỹ tăng

Hiệp hội Cà phê hạt Mỹ (Green Coffee Association) cho biết dự trữ cà phê tại các kho cảng tăng 118.367 bao tức 1,62% trong tháng 7-2017 lên 7.413.312 bao.

Đây cũng là tháng thứ tám liên tiếp tồn kho cà phê khả dụng vùng Bắc Mỹ tăng.

Khối lượng tồn kho trên chỉ tính tại các kho cảng mà không tính cà phê còn trên đường đi và có thể còn một ít tại các kho. Nếu ước mỗi tuần vùng này tiêu thụ 560.000 bao, cộng với hàng trung chuyển, cà phê GCA còn d93 sử dụng cho 16-17 tuần.

Báo cáo tồn kho GCA có ảnh hưởng nhất định đến giá thị trường.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Xem thêm:

(19-7-2017) Tồn kho cà phê tại Bắc Mỹ tăng

(9-8-2017) Thị trường cà phê: Tồn kho cà phê châu Âu (ECS) tăng

(11-4-2017) Tồn kho cà phê tăng tại các nước nhập khẩu sẽ gây phiền cho giá kỳ hạn?

Hits: 81