(16-8-2017) Bình luận kỹ thuật giá arabica trước mở cửa

Đóng cửa tháng 12-2018 mức 135.55, có nghĩa là mất mốc quan trọng 138.30 cts/lb.

Cũng như London, sàn arabica đã tuôn mất hết các chốt quan trọng 100/200 ngày bình quân động 138.30/148.20.

Hướng xuống nhắm về 132. Nếu có cơ hội đi lên, New York cần vượt khỏi 140.

Khuynh hướng yếu dù có khả năng sẽ có một đợt chỉnh nhỏ do giá đã mất quá nhiều.

Xem thêm:

(16-8-2017) Bình luận nhanh giá kỳ hạn robusta trước mở cửa

(16-8-2017) Thị trường cà phê: Sàn kỳ hạn lại sập

NGUYỄN QUANG BÌNH

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

 

Hits: 72