(16-8-2017) Bình luận nhanh giá kỳ hạn robusta trước mở cửa

Đóng cửa phiên 15-8, London trượt khỏi các mốc quan trọng 20/100/200 ngày bình quân động là 2115/2081 và 2122.

Mức chốt chỉ cách đáy vài USD, xem ra đà vẫn còn yếu. Chỉ mong các quỹ quay lại với cách chơi “rớt mạnh rồi tăng mạnh” mới khỏi mang tiếng thất thủ.

Các chốt quan trọng của London là 2030/2010/1997. Mất các chốt này London sẽ về đấu với đáy đôi tại 1967/70.

Xem thêm:

(16-8-2017) Thị trường cà phê: Sàn kỳ hạn lại sập

(15-8-2017) Thị trường cà phê: Mới tăng mạnh sao bây giờ lại rớt nhanh thế?

(15-8-2017) Bình luận giá trong phiên

 

NGUYỄN QUANG BÌNH

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 35

quang cao