(15-8-2017) Bình luận giá trong phiên

Thị trường cà phê

Thời điểm ghi nhận: 16:50 phút ngày 15-8-2017

Tuy trào lưu bán ra chưa rõ nét ở đầu phiên, thị trường ghi nhận giá hai sàn kỳ hạn ở vùng âm nhiều hơn. Giá robusta London xuống nhưng vẫn cố bám quanh khu vực 2100 (tháng 11/17).

Trên sàn New York, đang nóng ruột sợ chạm 138.30, sẽ quay xuống thấp hơn.

Đồng USD tăng trong lúc này là không có lợi nhưng chỉ số đồng tiền này đang tăng, cộng với tuần trước mua qua nhiều, không ít người lo giá hai sàn kỳ hạn sẽ rớt tiếp nhất là khi các quỹ đầu cơ lớn trên sàn London đang chuyển tháng, bán tháng 9 chuyển sang mua các tháng sau.

Giá hiện tại: London 2091-9 (BQD 100 2081 / BQD 200 2122)

New York  139.90-0.60  (BQD 100 138.30 / BQD 200 148.20)

NGUYỄN QUANG BÌNH

XEM THÊM:

(15-8-2017) Bình luận kỹ thuật giá cà phê trước giờ mở cửa

 

Hits: 101