(15-8-2017) Bình luận kỹ thuật giá cà phê trước giờ mở cửa

Diễn biến giá hôm qua 14-8-2017:

London11:            2100-33 (2136-2097)

New York12:       140.50-3.35 (143.45-139.85)

Cả hai sàn đều đi từ cực này đến cực kia, cuối tuần tăng mạnh, đầu tuần hôm qua giảm mạnh.

London ngày 11-8 tăng 50$ thì hôm qua mất 30$. Dù vậy sàn này vẫn còn bị nhốt trong khung 2077/2177 (100$). Giảm sâu hay tăng cao, phải có giá đóng cửa vượt khỏi hai chốt này với lượng giao dịch lớn.

Giảm 3.35 cts/lb, sàn New York chọn hướng chỉnh xuống. Do tăng một lèo từ 115.50 lên 147.25, New York nếu chỉnh theo phương thức Fibo 38,2%, điểm ấy nằm quanh mức 135 cts/lb.

Xem thêm:

(14-8-2017) Bình luận nhanh kỹ thuật giá cà phê robusta trước giờ mở cửa

(15-8-2017) Thị trường cà phê: Mới tăng mạnh sao bây giờ lại rớt nhanh thế?

(14-8-2017) Nhận định hướng giá cà phê từ nay tới 18-8-2017

NGUYỄN QUANG BÌNH

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 74