Phân tích dự báo cà phê

Nhận định giá cà phê thế giới từ 25-30/04/2022: Giá lắc lư ngóng tin từ bức tranh kinh tế vĩ mô

Diễn biến hai sàn phái sinh cà phê: Giá tăng nhưng chủ yếu theo hướng tích lũy Giới đầu tư và kinh doanh trên thị trường tài chính đã từng chờ đợi và nay vẫn […]

Tin cà phê

28/04/2022 Giá arabica đổ nhào kéo theo robusta. Vì sao?

Chỉ số DXY tăng rất mạnh, đồng nội tệ Brazil chưa lên nổi, cộng với dự báo niên vụ 2022-2023 thế giới thặng dư cà phê, thị trường cà phê bị đánh tơi tả qua 3 mũi giáp công ấy. Đó là chưa kể Fed dọa tăng lãi suất USD mạnh vào tháng tới. […]