No Picture
thị trường cà phê

Nhận định giá cà phê thế giới từ 08-13/04/2019: Thị trường vẫn chưa có nhiều tín hiệu tích cực.

Giá cà phê xuất khẩu cơ sở loại 2, tối đa 5% đen vỡ tuần trước ở mức -20 Usd/tấn so với giá niêm yết cơ sở giao dịch tháng 07/19. Khi giá London xuống quá thấp, giá bán xuất khẩu tính theo chênh lệch ấy có thể lên bằng giá hoặc cao hơn mức niêm yết của London. […]