(19-9-2017) Thị trường cà phê: Tồn kho cà phê Bắc Mỹ giảm

thị trường cà phê

Hiệp hội Cà phê hạt Mỹ (Green Coffee Association) cho biết dự trữ cà phê tại các kho cảng giảm 147.285 bao tương đương 1,99% trong tháng 8-2017 còn 7.266.027 bao.

Đây cũng là tháng có tồn kho giảm sau tám tháng liên tiếp tồn kho cà phê khả dụng vùng Bắc Mỹ tăng.

Khối lượng tồn kho trên chỉ tính tại các kho cảng mà không tính cà phê còn trên đường đi và có thể còn một ít tại các kho. Nếu ước mỗi tuần vùng này tiêu thụ 560.000 bao, cộng với hàng trung chuyển, cà phê GCA còn đủ sử dụng cho 16-17 tuần.

Báo cáo tồn kho GCA có ảnh hưởng nhất định đến giá thị trường.

QUAN DI SƠN

Xem thêm:

(17-8-2017) Thị trường cà phê: Tồn kho cà phê tại Bắc Mỹ tăng

Brazil: phân tích xuất khẩu cà phê Brazil

Hits: 65

quang cao