Phân tích dự báo cà phê

Nhận định giá cà phê thế giới từ 06-11/04/2020: Giá phái sinh dao động mạnh dù thị trường hàng thực tê liệt.

Trong những ngày tới, vượt đỉnh 1.234 của tuần trước là khó nhưng lên lại vùng 1.210-1.220 không phải không có khả năng. Chỉ khi nào vượt khỏi 1.220 rồi 1.234/1.240 mới tính được lên vùng 1.270. […]

Tin cà phê

Giá cà phê còn rất bấp bênh

“Trong tay người mua còn quá nhiều hàng, giá cà phê thế giới khó có cơ hội tăng mạnh ít ra đến cuối tháng 4-2017 nếu không có những bất ngờ do các yếu tố thời tiết hay tiền tệ,” […]