Vietnamese robusta coffee export price quoted higher

The futures price on the two coffee exchanges was pressured by a continuous selling liquidation of the futures long position which was near the historical peak (approx. 47 thousands 10-mt lots ) and by the…

Mình cũng phải tu thôi!

Mỗi người đều có một nghiệp riêng của mình. Hay nói cho Tây một chút, ai có “ơn gọi” nấy (vocation). Nên, chê trách hay áp đặt ai đó về sự chọn lựa cuộc sống của họ thì hóa ra mình vô duyên

Dự báo kiểu “lùa cá con vào rọ”?

Khủng hoảng kinh tế đã làm không ít lãnh đạo các nước phương Tây vò đầu bứt tai, đặc biệt tại Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ. Khi chính phủ của hai thế lực…