Brazil: phân tích xuất khẩu cà phê Brazil

Dựa trên số liệu công bố chính thức của Ủy hội Xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe), về tổng quan 11 tháng đầu niên vụ 2016/17, lượng xuất khẩu cà phê Brazil giảm trên 6 triệu bao, trong đó robusta hầu như mất dạng. Niên vụ 2015/16 xuất khẩu robusta Brazil đạt trên 2,6 triệu bao nhưng cùng kỳ năm nay chỉ 0,25 triệu bao.

Tuy nhiên, lượng cà phê chế biến (rang xay/hòa tan) vẫn không giảm. Như vậy có thể trong lượng chế biến, có robusta hay Brazil tập trung sử dụng arabica cho hòa tan và rang xay.

Năm nay, được xem như năm mất mùa của Brazil (tính theo niên vụ thế giới chấm dứt tại 30/9/2017 dù thường phải tính Brazil từ 1/7 hàng năm).

Xuất khẩu cà phê tháng 5/2017 của Brazil không tệ và đã lác đác có robusta (19.559 bao) của vụ mới. Chính vì thế tin chính phủ Brazil cho nhập robusta từ nước ngoài nhanh chóng vào quên lãng.

Cũng cần lưu ý rằng đồng BRL Brazil thời gian xuất khẩu đỉnh cao của Brazil lại được giá so với USD, nên lượng xuất khẩu cũng hạn chế do tỷ giá.

Xin mời bạn đọc phân tích và cho ý kiến riêng của mình thêm ở phần bình luận phía dưới.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 234

quang cao