Giá cà phê giảm theo cùng bè với toàn bộ hàng kỳ hạn nông sản

Giá hai sàn ky hạn cà phê giảm mạnh, thị trường kỳ hạn cà phê London giảm 42$ chốt 2030$ và New York mất 5.55 cts/lb còn 116.50.

Phiên sáng trên hai sàn khá tẻ nhạt. Sàn London lượn lờ trên vùng 2050$ chính là mức chỉnh 50% Fibo. Nhưng phiên chiều, khi chỉ số CRB rớt mạnh, trong đó tất cả hàng hóa nông sản đều đua nhau rớt đậm, rớt về mức sâu nhất của tháng 12-2008, thì bấy giờ London và New York đổ đèo giảm.

Chỉ số giá cách biệt hai sàn nay chỉ còn 25.25 cts/lb hay 556$/tấn, quá thấp và hoàn toàn bất lợi cho robusta trên thị trường xuất khẩu. Giá tháng 9-2017 nay cao hơn tháng 5-2018 chỉ 47$.

Trên sàn New York, giá cố gượng quanh 120 cts/lb  nhưng thiếu lực mua đã đẩy xuống 118.90 cộng với London không mạnh để cứu chữa gây nên thảm trạng. New York đóng cửa nay chỉ còn cách không bao xa của mức 114.75 cts/lb, là mức mà vào ngày 2-3-2016, sàn này gom lực để tăng. Nhưng cần lưu ý lúc bấy giờ lượng dư bán của sàn New York chỉ 27.026 lô. So với hôm nay, thì vị thế dư bán to hơn nhiều. Do vậy, bất kỳ một đợt chỉnh tăng nào cũng dễ bùng phát mạnh.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 29

quang cao