(3-9-2017) Thị trường cà phê: Brazil mưa cũng lo, không mưa cũng lo!

Hai tuần trước mưa nhiều tại khu vực arabica phía nam Brazil, nhiều người báo lứa hoa đầu tiên nở sớm đã bung, còn phía sâu lên hướng bắc chỉ nhận mưa ít nên hoa không đều. Vấn đề là hoa đã bung, cần nước nuôi để sinh trái. Nhưng tuần nay dự báo Brazil không mưa. Lo!

Trong khi đó, vùng robusta hứa hẹn sẽ có mưa kéo từ bờ biển vô cho vùng Espirito Santo và vùng cực bắc Brazil. Xem ra robusta Brazil chưa có vấn đề về sản lượng năm tới.

PHẠM KỲ ANH

Xem thêm:

(18-8-2017) Thị trường cà phê: Thời tiết vùng cà phê Brazil

(20-7-2017) Thời tiết Brazil: không rét nên giá nguội lạnh

(28-8-2017) Thị trường cà phê: Rabobank đoán sản lượng và hướng giá thế nào?

Hits: 35

quang cao