(17-9-2017) Thị trường cà phê: Cần tạo sức bật cho giá robusta, nhưng bằng cách nào?

Do giá kỳ hạn robusta yếu, có lúc xuống dưới 1950 Usd/tấn, giá cà phê nội địa tại các vùng nguyên liệu lại quay về mức 43 triệu đồng/tấn nhưng rồi cũng chỉ dừng ở đó.

Tuy nhiên, cũng cần khẳng định rằng sức bung giá cà phê robusta nội địa và trên sàn kỳ hạn London không có cơ hội vì lượng giao giao hàng bán không mạnh để làm vơi đi tồn kho nhằm giúp giá nội địa và kỳ hạn có cơ hội có đợt tăng mới.

Nếu như sàn arabica chịu tăng cực mạnh lên thêm 10 cts/lb, chắc sẽ giúp London vượt khỏi các mức kỹ thuật tích cực để xoay chiều.

Trong tình hình sàn arabica đã qua nhiều ngày tăng nóng, sợ vì sức bán từ Brazil ra nhờ giá arabica cao, sẽ kéo lùi giá sàn New York lại và giá robusta không có cơ hội trong tuần này.

Nếu thế, chỉ mong giá nội địa quanh mức hiện nay 44,5 triệu đồng/tấn với mức +/- 0,5 triệu đồng/tấn.

Nên đừng nghĩ xuất khẩu giảm, sức bán yếu mà có thể làm cho giá kỳ hạn và nội địa tăng. Thị trường cà phê nay khác trước ở chỗ đó.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 21

quang cao