(03-10-2017) Thị trường cà phê: Xuất khẩu cà phê Indonesia

Xuất khẩu cà phê Indonesia trong tháng 9-2017 chỉ đạt 341.833 bao, giảm 135.457 bao hay 28,38% so với cùng kỳ năm 2016.

Tuy nhiên, xét cả niên vụ 2016/17, xuất khẩu cà phê nước đứng thứ ba sản xuất robusta lại tăng 542.227 bao hay 15,25% đạt 4.097.531 bao so với niên vụ 2015/16.

QUAN DI SƠN

Hits: 37