(7-4-2017) Sàn kỳ hạn cà phê buồn tẻ, sức bán yếu đủ làm sàn robusta giảm

Giá đóng cửa robusta Ice London

05/17    2143-10 (2155-2142)

07/17    2169-10 (2181-2168)

 

Giá đóng cửa arabica Ice New York

07/17    140.10+0.50 (141.30-139.50)

 

Hoạt động 2 sàn kỳ hạn có thêm một ngày buồn tẻ. Giá dao động trên cả hai thị trường rất nhỏ, không thu hút được người kinh doanh lướt sóng chứ nói chi đến mua bán to tát hơn. Thật vậy, giá tháng 7-2017 của London chỉ dao động trung khung 13$ (2181/2168) và New York chỉ 1.80 cts/lb (141.30-139.50).

Áp lực chuyển tháng trên London tuy đã giảm, chốt giá hàng thực của tháng này đã rải rác khi Indonesia chuẩn bị vào mùa và đã bán trước đôi chút.

Nguồn tin chính thức về thống kê xuất khẩu cà phê Indonesia cho hay trong tháng 3-2017 nước này xuất khẩu được 279.823 bao (60 kg x bao), tăng 61.778 bao hay 28,33% so với cùng kỳ năm 2016. Lũy kế xuất khẩu cà phê robusta 6 tháng đầu niên vụ 2016/17 của Indonesia là 1.840.996 bao tăng 90.282 bao hay tăng 5,16%. Có thể càng vào mùa và càng về cuối năm, xuất khẩu Indonesia càng tăng do các nhà kinh doanh nhập khẩu cà phê phải chuyển sang mua robusta nước này thay cho Việt Nam do chất lượng cà phê năm nay của nước xuất khẩu số 1 giảm, một lượng hàng lớn không xuất khẩu được trở thành thứ, phế phẩm cất trong kho.

Dự kiến sàn kỳ hạn London mở cửa chiều 7-4-2017 cơ sở tháng 5 và 7-2017 từ không đổi đến tăng nhẹ.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 362