(7-4-2017) Giá hồ tiêu tăng từng ngày

Giá mua bán hàng thực tiêu đen xô  tại Kochi (Ấn độ) hôm qua 6-4 lên 58,5 INR/kg so với hôm trước đó 5-4 là 58,2 INR/kg đóng cửa chốt mức 60,9 INR/kg và tiêu xô 579 INR/kg, giảm so với cách nay mấy ngày ở mức 63 INR/kg. Và 3-4 là 57,7 INR/kg.

Giá tiêu đen hôm nay 7-4 trong nước đã có nơi báo bán mức 109.000 đồng/kg tại Daklak, so với vài ngày trước giá đại trà 105.000-106.000 đồng/kg.

QUAN DI SƠN

Hits: 55