Cảm nhận thị trường

17/03/2021 Bối cảnh thị trường cà phê trước giờ mở cửa

1. Ảnh hưởng của Fed 2. Tại sao DXY tăng giá, tác động của nó lên giá cà phê 3. Tồn kho cà phê nói lên điều gì? 4. Tồn kho cà phê trong nước có tốt không? 5. Giá hồ tiêu tương tác thế nào với sức bán cà phê… […]