(1-9-2017) Giá hồ tiêu Ấn độ giảm mạnh

Chỉ tính từ ngày 28-8 đến hôm qua 31-8, giá hồ tiêu xô Ấn độ tại Kochi giảm mạnh từ 48.200 INR/tấn xuống còn 47.700 INR/tấn. Mua bán thiếu sinh khi.

Giá hồ tiêu tại Việt Nam trong mấy ngày qua cũng tăng giảm khá thất thường, có lúc còn 86 triệu nhưng hôm qua đã có nơi lên lại 88-89 triệu đồng/tấn.

QUAN DI SƠN

Xem thêm:

Giá hồ tiêu các bài trước đây

Hits: 32

quang cao