(31-8-2017)  Bình luận nhanh kỹ thuật giá cà phê trước mở cửa

Diễn biến giá hôm qua 30-8-2017:

London11:            2075-30 (2106-2062)

New York12:       128.30-0.30 (129.30-126.90)

Sức ép chốt giá bán để ra khỏi tháng 9-2017 của các lô bán hàng thực đã kéo giá robusta xuống chạm 2062 nhưng nhờ các nhà rang xay và kinh doanh mua đỡ giá lên lại khi đóng cửa để chốt 2075. Khuynh hướng yếu.

New York chạm 126.90 là xấu vì phá mức chắn dưới quan trọng 127.25. Bao lâu còn ở khu vực như nói trên là rất nguy hiểm. Nhưng đóng cửa vượt khỏi để lên 128.30.  Hy vọng đứing ở mức này, giá New York đưa ra dấu hiệu muốn chỉnh tăng lại.

Bất kỳ lúc nào New York đánh mất 126.90 thì bấy giờ là dấu hiệu muốn quay về khu vực 120/115.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Viber/Whatsapp/Tel: 094 9393 283

Xem thêm:

(31-8-3017) Thị trường cà phê: Giá robusta giảm mạnh

(30-8-3017) Thị trường cà phê: Các nước xuất khẩu cần xem lại cách mua bán hàng thực

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 63

quang cao