(1-9-2017) Thị trường cà phê: Áp lực thoát tháng 9-2017 làm giá London giảm

Áp lực chốt giá trên sàn London cơ sở tháng 9-2017 vẫn tiếp tục cho đến hôm qua, ngày cuối tháng 8-2017. Hôm nay chính thức là ngày thông báo giao hàng của tháng 9-2017.

Giá giao dịch tháng 9-2017 của sàn này sụp mạnh so với các tháng khác để làm cấu trúc vắt giá giảm chỉ còn 32$ giữa tháng 9-2017 là 2076 và 9-2017 là 2034$.

Hợp đồng mở tháng 9-2017 trước khi mở cửa của London đã chuyển hầu hết sang các tháng sau: 11-2017 đạt 57.658 lô, tháng 1-2018 đạt 22.154 lô còn tháng 9-2017 chỉ còn 5.232 lô. Con số này đưa ra dấu hiệu cho thấy tháng 9-2017 ra đi khá yên thấm sau khi đã cố tạo vắt giá tháng 9-2017 trên các tháng sau để kiếm được mớ tiền của ai đã lỡ mua khống trước bây giờ phải bán giá thấp. Đóng cửa tháng 11-2017 London âm 6$ còn 2069$/tấn. Khuynh hướng tiêu cực. Tuy nhiên, có thể áp lực chốt giá tháng 9-2017 đã qua, London sẽ tìm cách hồi phục lại nay mai.

Giá arabica giao dịch cầm chừng nhưng cuối phiên thoát được khỏi các mức nguy để đóng cửa dương 1.15 đạt 129.35 cts/lb. Khuynh hướng trung tính.

Tin cho hay lượng hàng tồn kho đạt chuẩn “yên hàn” trong các kho cảng ở bang Texas đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão Harvey tràn qua. Song tỷ lệ lượng tồn kho của sàn Ice New York tại Texas và trên đất Mỹ không lớn vì tồn kho này ở châu Âu mới lớn, chiếm gần 74%.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Viber+Whatsapp+Tel: 094 9393 283

Xem thêm:

(31-8-2017)  Bình luận nhanh kỹ thuật giá cà phê trước mở cửa

(30-8-3017) Thị trường cà phê: Các nước xuất khẩu cần xem lại cách mua bán hàng thực

(27-8-2017) Thị trường cà phê nội địa: Tuần tới có giữ được mức cũ?

Hits: 77

quang cao