(1-9-2017)  Bình luận nhanh kỹ thuật giá cà phê trước mở cửa

Diễn biến giá hôm qua 31-8-2017:

London11:            2069-6 (2092-2062)
New York12:       129.35+1.15 (129.85-127.10)

London có giá đóng cửa giảm 6$ còn 2069$ nhưng các bạn có lưu ý gì không? Giá thấp nhật của phiên ngày hôm qua, ngày cuối cùng phải chốt bán các lô hàng thực và kể cả hàng giấy…không thủng được mức thấp nhật của ngày 30-8 tức 2062. Khuynh hướng tiêu cực nhưng cần thấy đó là điểm tiêu cực.

New York khá hơn, đóng cửa tăng 1.15 cts/lb và mức thấp nhất của ngày hôm qua cũng nằm trên mức đáy hôm trước 126.90 so với 127.10.

Tình hình New York chưa chuyển biến lớn, vẫn trong tình trạng rủi ro rớt cho tới khi vượt 132 cts/lb.

London còn 5$ nữa, nếu đóng cửa 2064 sẽ trở nên tồi tệ xét về kỹ thuật (không tính đến lưu chuyển luồng vốn).

NGUYỄN QUANG BÌNH

Viber/Whatsapp/Tel: 094 9393 283

Xem thêm:

(31-8-2017)  Bình luận nhanh kỹ thuật giá cà phê trước mở cửa

(1-9-2017) Thị trường cà phê: Áp lực thoát tháng 9-2017 làm giá London giảm

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 157