(1-9-3017) Thị trường cà phê: Xuất khẩu cà phê thế giới tăng

Tổ chức Cà phê thế giới (ICO) báo rằng xuất khẩu cà phê thế giới tháng 7-2017 đạt 9,38 triệu bao, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016, dù hai nước lớn nhật là Brazil và Việt Nam xuất khẩu giảm.

Xuất khẩu 10 tháng đầu niên vụ 2017/18 đến hết tháng 7-2017 ước đạt 101,93 triệu bao, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

PHẠM KỲ ANH

Xem thêm:

(4-7-2017) ICO: Xuất khẩu cà phê toàn cầu tăng

(11-5-2017) Giá cà phê rớt là do các quỹ đầu cơ – ICO

Hits: 33