(4-7-2017) ICO: Xuất khẩu cà phê toàn cầu tăng

Tổ chức Cà phê thế giới (ICO) cho biết xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 5-2017 tăng 8,8% so với cùng kỳ 2016 và đạt 10,88 triệu bao.

Như vậy, cũng theo ICO, xuất khẩu toàn cầu 8 tháng đầu năm theo con số của tổ chức này là 81,32 triệu bao, tăng 5% so với cùng kỳ. Trong đó, arabica 62,85 triệu và robusta 37,15 triệu bao.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 56

quang cao