Thị trường cà phê: vị thế kinh doanh của đầu cơ trên hai sàn kỳ hạn

(3-7-2017) Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày gần nhất là 27-6-2017, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ đều bán gồm như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tăng mạnh vị thế dư bán thêm 6.785 lô để lên 42.454 lô, tương đương 12.035.521 bao.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London còn ở vị thế dư mua với lượng giảm tuần qua rất nhỏ chỉ 859 lô giảm xuống còn 20.700 lô.

Lượng dư bán trên sàn New York như thê là lớn, khả năng các quỹ đầu cơ phải mua thanh lý. Như vậy, hướng New York xem ra khả quan, liệu London có dựa được để lên không?

NGUYỄN QUANG BÌNH

 

Hits: 16

quang cao