(3-7-2017) Indonesia: Xuất khẩu cà phê tăng

Cơ quan thống kê Indonesia bao cho biết xuất khẩu cà phê tháng 6-2017 của nước này tăng 9,78% so với cùng kỳ 2016 tương đương với 26.402 bao đạt tổng số 296.287 bao (17.800 tấn).

Như vậy 9 tháng đầu niên vụ 2016/17, tổng xuất khẩu cà phê Indonesia đạt 156.531 tấn, tức 2.608.853 bao, tăng 431.197 bao hay 19,8% so cùng kỳ cách đấy một năm.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 95

quang cao

1 Trackback / Pingback

  1. Tin tức thị trường cà phê được cập nhập hàng ngày

Comments are closed.