4/6/2019 Giá đóng cửa cà phê LDN chưa nguội trong khi NY giảm.

Khi hụp sâu, khi dâng cao của giá cà phê, là sàn nhạy cảm nhất đương nhiên tạo cơ hội kiếm tiền cho ai có máu đầu cơ nhưng cũng gây rủi ro lớn cho họ nếu chỉ chạy theo giá vì bị môi giới kích tâm lý ham lời…nhưng kinh nghiệm cho thấy ăn 1 mất 100!