Giá hồ tiêu giảm, do ai?

(TBKTSG) – Sau chưa tròn ba vụ mùa, giá hồ tiêu ở thị trường trong nước đã giảm chỉ còn một phần tư, từ trên 200.000 đồng nay ở mức quanh 50.000 đồng mỗi ki lô…

(1-9-2017) Giá hồ tiêu Ấn độ giảm mạnh

Chỉ tính từ ngày 28-8 đến hôm qua 31-8, giá hồ tiêu xô Ấn độ tại Kochi giảm mạnh từ 48.200 INR/tấn xuống còn 47.700 INR/tấn. Mua bán thiếu sinh khi. Giá hồ tiêu tại…

(2-8-2017) Giá hồ tiêu tăng vững

Sau nhiều ngày liên tiếp đến ngày 28-7 giảm về mức 46.800 INR/tấn (1 US$=64 INR), giá hồ tiêu xô Kochi Ấn độ tăng vững lên 46.900 INR/tấn hai ngày liên tiếp 31-7 và 1-8-2017….

(27-7-2017) Bí ẩn giá hồ tiêu.

Trong khi giá hồ tiêu xô tại Kochi Ấn độ giảm từng ngày, từ 48.600 INR/tấn ngày 17-7 nay xuống dần còn 46.800 INR/tấn ngày 26-7 do thiếu người mua, thì giá hồ tiêu Việt…