1/7/2019 Các nước sản xuất hồ tiêu lớn nhất thế giới

thị trường cà phê
vườn hồ tiên Dak r'moan Daknong . Ảnh NQB

Danh sách 7 nước có sản lượng hồ tiêu lớn nhất thế giới.

Hạng

Nước

Sản lượng (ngàn tấn)

1

Việt Nam

200

2

Brazil

67

3

Indonesia

65

4

Ấn Độ

47

5

Sri Lanca

27

6

Malaysia

24

7

Trung Quốc

33

 

Nguồn: IPC

thitruongcaphe.net / Nguyễn Quang Bình

Hits: 203

quang cao