(11-9-2017) Giá hồ tiêu giảm nhẹ

Nếu như cuối tháng trước, giá hồ tiêu xô Ấn độ tại Kochi còn giao dịch ở 47.700 INR/tấn thì sang hai ngày 5 và 6/9/17 chỉ còn 47.400 INR/tấn. Chỉ trong 2 ngày cuối tuần trước (8/9/17), giá tại đó lại suy sụp chỉ còn 46.300 INR/tấn.

Giá hồ tiêu nhiều nơi tại Việt Nam cũng dịu xuống vào dịp cuối tuần qua khi từ 90 triệu xuống còn 89 triệu đồng/tấn.

QUAN DI SƠN

Hits: 26

quang cao