(26-8-2017) Giá hồ tiêu Ấn độ đứng mức cao, nhưng Việt Nam giảm dần

Giá hồ tiêu xô Ấn độ từ ngày 19-8 đến 24-8 tại Kochi hầu như không đổi, quanh mức 48.400 INR/tấn., nhu cầu mua xuất khẩu không mạnh.

Trong khi đó, tại nhiều vùng nguyên liệu ở Việt Nam, giá giảm dầu từ 91 triệu đồng/tấn trong tuần qua xuống còn 88 triệu đồng/tấn vào cuối tuần ngày 26-8-2017.

QUAN DI SƠN

Hits: 17

quang cao