(21-9-2017) Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn robusta

DIỄN BIẾN GIÁ KỲ HẠN
LONDON  2035+52 (2038-1980)
NEWYORK 136.55+1.20 (137.45-132.90) / 140.10+1.20 (141-136.50)
Hôm qua, giá hai sàn bất ngờ đảo chiều tăng mạnh. Đà tăng chỉ mới bắt đầu. Trên cả hai sàn, mở cửa đều hạ nhiệt sau khi tăng nóng cuối phiên hôm qua.
ROBUSTA
Dựa trên phiên hôm qua, đùng một phát, giá vượt khỏi 2015 (bình quân động 20 ngày) để vươn lên 2038 và chốt 2035. Đà tăng còn. Khả năng vượt 2056$ để hướng đến 2072$ (100/50 ngày BQD). Nếu qua khỏi 2072, tình hình sẽ rất tốt.
Giá London chỉ xấu khi lùi lại dưới 2015 và đặc biệt 1980.
Những gì xảy ra trên hai sàn đến nay sau mở cửa (15g50) cho thấy giới kinh doanh đang chơi trò mua bán giá cách biệt, hiện nay đang mua London bán New York.
Nên đây chưa hẵng xuất phát từ cung cầu.
NGUYỄN QUANG BÌNH
Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.
Xem thêm:

Hits: 88