(20-9-2017) Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn robusta

Diễn biến giá hôm qua 19-9-2017:

London11:         1983-22 (2000-1967)

New York12: 135.35-5.00 (140.40-134.45)

London chạy xuống 1967 rồi dừng, nhiều lần ở đoạn này đều như thế. Hôm qua dù arabica quá yếu vẫn không thể đẩy London xuống sâu hơn. Đấy là điều đáng mừng.

Đóng cửa mức 1983, về kỹ thuật yếu hơn cả ngày hôm qua, nhưng xem ra London đang cố thủ khu vực trên 1950.

Từ điểm này, khung dự đoán dao động cho London từ 1950 đến 2050 nhưng nghiêng về phần thấp.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Xem thêm:

(19-9-2017) Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn robusta

Đoán giá cà phê tuần này (18/09/17 tới 23/09/17): Chưa thấy giá robusta chịu đứng trên chính mình.

Hits: 168